dimecres, 21 de desembre del 2011

Altra mala notícia

El Banc Central Europeu, en una primera subhasta (la segona serà en febrer de 2012), ha deixat en mans de les entitats bancàries europees un total de 489.200 milions d'euros. Les entitats que han participat de la subhasta són un total de 523, que suposen el 100% d'aquelles què composen l'eurosistema. El préstec és a tornar en tres anys a un interés, el primer any, de l'1%.

Fins ací la notícia podria, inclòs, resultar atractiva pels ciutadans en general, ja que es pot entendre que amb eixa quantitat de diners els diferents bancs o caixes obriran la mà per deixar diners en forma de préstec a les Pimes, als joves emprenedors, als qui busquen una vivenda per formar una família... Però no ens fem il•lusions: res més lluny de la realitat.

Les entitats bancàries estan per guanyar diners, per pagar sous milionaris als seus consellers i, com que hui en dia no és rentable deixar diners al poble treballador, faran allò què és més rentable per a ells: invertir en deute públic, amb la qual cosa, a més de guanyar diners aconseguiran reduir costos de finançament als estats europeus.

L'operació és fàcil: si tenen euros a l'1% i cobren deute públic a més del 3%, estan guanyant, com a mínim, un 2%. Sempre que no puge la prima de risc del país emissor del deute, perquè llavors l'interés pot anar fins el 6 ó 7%. A més, segons ells, amb la seguretat que dóna la inversió pública.

Si per contra deixen diners al jove que vol comprar-se una vivenda, o a l'emprenedor que vol constituir una empresa, s'arrisquen a no cobrar i quedar-se amb la vivenda com a cobrament.

Injust, tot açò és tremendament injust i no hi ha dret que passen estes coses. És llastimós que vegem estes notícies als mitjans de comunicació i no ens posem del nervis i no sortim al carrer per fer-nos sentir. És a dir, la gent pagant hipoteques a l'interés que marca l'euribor, més el coeficient corrector corresponent, i els bancs a l'1%. De vergonya, d'escàndol.

És així com anem a traure Europa endavant...? Què diran els nostres polítics de torn? Prendran mesures per evitar que passen estes coses o seguirem al ritme que marquen la sra. Merkel i el sr. Sarkozy?

És clar que amb esta política econòmica res no va a canviar i la crisi continuarà estant al costat del més dèbil. Potser el BCE ha pensat amb la gran quantitat de gent que està a l'atur, que no pot pagar l'hipoteca perquè ningú l'ajuda i, a sobre, ha de mantindre una família? Segur que no.

Una vegada més, lamentable, trist i amb un futur molt negre, tant negre que no es veu ni de lluny, el final.